Zadaniem psychoanalizy jest eksploracja nieświadomego umysłu w celu jego wyleczenia. Uwalniane są wtedy stłumione emocje i doświadczenia.  Stosuje się określone techniki lub metody. Po raz pierwszy zostały one opracowane przez Zygmunta Freuda.

Poniżej znajduje się lista podstawowych metod psychoanalizy.

Anamneza

Jest to technika wywiadu psychiatrycznego, w której klient dostarcza autobiograficznego opisu swojej historii i trudności, podczas gdy terapeuta słucha i wynotowuje kluczowe słowa i wyrażenia. Te kluczowe frazy są następnie używane do stworzenia powiązania asocjacyjnego, które przybliży klienta do nieświadomych korzeni jego zaburzeń.

Wolne skojarzenia

Ta metoda zastąpiła hipnozę w terapii Freuda. Polega na gromadzeniu wolnych skojarzeń dostarczonych przez pacjenta podczas leczenia. Powiązania te wskazują na wewnętrzne konflikty i stłumione popędy, które spowodowały objawy.

Freudowskie poślizgnięcia

Nieświadome myśli i uczucia mogą przenosić się do świadomego umysłu w postaci parafraz. Odkrywane jest to, co naprawdę jest w umyśle danej osoby, poprzez omyłkowe powiedzenie czegoś, czego dana osoba nie chciała powiedzieć. Freud wierzył, że poślizgnięcia języka dostarczają wglądu w nieświadomy umysł i że nie działo się to bez przyczyny, każde zachowanie było znaczące.

Analiza / interpretacja snów

Zdecydowanie najważniejsza technika psychoanalityczna, nazywana przez Freuda również królewską drogą do nieświadomości, interpretacja snów jest przez niego uważana za niezastąpiony środek dostępu do nieświadomości. Sny reprezentują spełnienie życzeń, nieświadome pragnienia i konflikty. Zawierają zarówno treści manifestowane, jak i ukryte. Treść manifestowane zawierają informacje ze snu, ponieważ śniący je pamięta. Treść ukryta reprezentuje stłumione, symboliczne znaczenie osadzone w śnie. Podczas analizy snów osoba uczestnicząca w terapii dzieli się z terapeutą zawartością manifestu snu. Po wyciągnięciu określonych symboli z manifestu, terapeuta wykorzystuje wolne skojarzenia, aby ułatwić eksplorację stłumionego materiału.

Analiza / interpretacja symboli

Symbole występują w snach, fantazjach, baśniach i innych produktach psychicznych i kulturowych. Mogą być interpretowane w taki sam sposób jak sny. Freud twierdzi, że większość takich symboli ma charakter seksualny.