• Redukcja stresu
  • Depresja
  • Zaburzenia lękowe
  • Ataki paniki
  • Zaburzenia dwubiegunowe
  • Bezsenność
  • Zespół przewlekłego zmęczenia
  • Leczenie przewlekłego bólu lub choroby