Różne rodzaje psychoterapii

W samej Wielkiej Brytanii zarejestrowanych jest ponad 300 różnych podejść terapeutycznych. Niektóre z najpopularniejszych podejść wymienione są poniżej:

Psychoterapia integratywna: przedstawia terapię, która wykorzystuje szereg różnych podejść – psychoterapeuta integratywny może zdecydować się na stosowanie trzech lub więcej niżej wymienionych metod terapeutycznych. Takie podejście przyjmujemy w KlearMinds, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że nie istnieje terapia, która rozwiązałaby każdy problem, w rzeczywistości, każda z nich ma swoje ograniczenia. Dlatego terapeuci KlearMinds zostali przeszkoleni i mają doświadczenie w zakresie różnych terapii, aby mogli dostosować swoją pracę i zapewnić klientom najlepsze możliwości na zmiany.

Terapia behawioralna poznawcza (CBT)

Psychoterapia humanistyczna: obejmuje szeroki wachlarz podejść, najbardziej znane są wymienione poniżej)

  • psychoterapia skoncentrowana na osobie
  • Psychoterapia egzystencjalna
  • Analiza transakcyjna
  • Psychoterapia skoncentrowana na rozwiązaniu
  • Psychoterapia Gestalt
  • Psychoterapia kognitywna

Psychoterapia psychodynamiczna: jest to jedna ze starszych psychoterapii, która koncentruje się w dużej mierze na doświadczeniach z dzieciństwa i badaniu relacji terapeutycznych. Zakłada się, że ​​w przypadku tej terapii wymagane jest wieloletnie działanie. W KlearMinds nie stosujemy tego rozwiązania.