Obejmuje to zwracanie uwagi na to, co klient mówi (a także na to, czego nie mówi) i na język ciała, a także zadawanie pytań, aby lepiej zrozumieć klienta i usunąć sprzeczności.