Zostały opracowane trzy plany leczenia psychoterapeutycznego, które zostały zdefiniowane jako terapie wspierane empirycznie (EST), to terapia poznawczo-behawioralna (CBT), psychoterapia psychodynamiczna i psychoterapia wspomagająca (Feinstein i in., 2015). Według badań Mayo Clinic CBT „pomaga zidentyfikować niezdrowe, negatywne przekonania i zachowania i zastąpić je zdrowymi, pozytywnymi”. Psychoterapia psychodynamiczna bazowała na „zwiększaniu świadomości nieświadomych myśli i zachowań, rozwijaniu nowych wglądów w motywacje i rozwiązywaniu konfliktów”, podczas gdy psychoterapia wspierająca „wzmacnia Twoją zdolność radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami”.