Nasi terapeuci są szkoleni zarówno w zakresie poradnictwa konwencjonalnego, jak i psychoterapii. Nasze podejście łączy podstawowe modele terapeutyczne z ćwiczeniami ruchowymi i oddechowymi, świadomością sensoryczną i innymi modami somatycznymi.
Centrum zapewnia bezpieczne i wspierające środowisko dla eksploracji szerokiej gamy problemów życiowych – emocjonalnych, interpersonalnych i rozwojowych.
Pomagamy klientom przyjrzeć się różnym wyzwaniom życiowym, w tym:
Relacje
Problemy psychosomatyczne
Przejścia życia
Depresja
Niepokój
Naprężenie
Żal i strata
Uraz i znęcanie się
Rozwój osobisty

Obsługujemy również nasze społeczności lokalne poprzez projekty partnerskie, które łączą terapeutów z organizacjami opieki społecznej lub środowiskami akademickimi.