Czy pomoc apatycznym pacjentom, którzy napotykają trudności w odczuwaniu emocji i uzewnętrznianiu swoich doświadczeń sprawia Ci kłopoty? Czy zamiast podjąć walkę z traumą, Twoi pacjenci wciąż ulegają negatywnym emocjom i destrukcyjnym zachowaniom? Czy wierzysz, że ciało zachowuje utajoną pamięć traumatycznych zdarzeń, ale nie jest w stanie zasygnalizować dolegliwości somatycznych wynikających z bolesnych doświadczeń?

Poziom pierwszy Programu Szkoleniowego z Psychoterapii Sensorymotorycznej w zakresie Regulacji Afektu, Przywiązania i Traumy może pomóc psychoterapeutom w zrozumieniu objawów i trudności pacjentów z traumą, co pozwoli na prowadzenie terapii w bardziej efektywny sposób. Dzięki wiedzy na temat tego, w jaki sposób trauma jest zapamiętywana i za pomocą czego bezpośrednio informuje o sposobie radzenia sobie naszego ciała i układu nerwowego ze stresem pourazowym, odkryjesz nowe, skuteczne metody pomocy swoim pacjentom w walce z traumatyczną przeszłością.

Poziom pierwszy szkolenia z Psychoterapii Sensorymotorycznej przedstawia proste i ukierunkowane metody obserwowania, określania oraz badania reakcji ciała dotkniętego traumą, które pozwolą wypracować w nim nowe umiejętności oraz przywrócić poczucie tożsamości cielesnej. Dowiesz się o efektywnych, przystępnych technikach rozpoznawania zaburzeń somatycznych, zaburzeń procesów poznawczych i emocjonalnych oraz wybrakowanego poczucia tożsamości, które doświadcza wiele osób z bolesną przeszłością. Techniki te są wykładane na podstawie metody leczenia podzielonej na fazy, skupiającej się przede wszystkim na stabilizacji i zmniejszeniu objawów. Psychoterapię Sensorymotoryczną można efektywnie i z łatwością zintegrować z psychodynamicznymi, poznawczo-behawioralnymi metodami leczenia, a także terapią odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych (ang. EDMR, Eye Movement Desensitisation Reprocessing).