Terapeuci kognitywni opierają swoją pracę na założeniu, że pewne sposoby myślenia mogą wywoływać lub pogarszać problemy zdrowotne, takie jak depresja, lęk lub fobie. Terapeuta kognitywny pomaga zrozumieć wzorce myślowe i zastępować problematyczne myśli myśleniem, które jest bardziej pomocne.