Istnieją setki różnych rodzajów doradztwa, a badania wskazują, że „typ doradztwa” nie jest wyłącznym predyktorem dobrych wyników. Najważniejszym czynnikiem jest poczucie dobrej relacji z wybranym doradcą.

Istnieje jednak kilka popularnych terapii doradczych stosowanych przez większość doradców, które są wymienione poniżej:

  • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
  • Psychoterapia integratywna
  • Psychoterapia Psychodynamiczna

W KlearMinds praktykujemy doradztwo integratywne, ponieważ uważamy, że oferuje ono nam elastyczność w zapewnianiu naszym klientom różnych terapii, które można dopasować do ich indywidualnych potrzeb.