Doradca (UK: Counsellor; USA: Counselor): Najlepsi doradcy posiadają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, a także doświadczenie kliniczne w zakresie doradztwa twarzą w twarz. Dawniej, doradcy zazwyczaj przeprowadzali krótkie interwencje dotyczące konkretnych problemów, takich jak rzucenie palenia lub zarządzanie lękiem. Obecnie wielu terapeutów, którzy udzielają porad, jest również wykwalifikowanymi psychoterapeutami. Oznacza to, że mogą podjąć się pracy z bardziej złożonymi i długotrwałymi problemami. Aby dowiedzieć się, co mogą Ci zaoferować, ważne jest sprawdzenie informacji uwierzytelniających ich (patrz poniżej).

Psychoterapeuta: psychoterapeuta musi przejść specjalne szkolenie dotyczące teorii i praktyki psychoterapii, musi także posiadać doświadczenie w konsultacjach twarzą w twarz. Szkolenia psychoterapeutyczne były dawniej dłuższe niż szkolenie na doradcę i dlatego większość psychoterapeutów jest w stanie zapewnić tę usługę.

Psycholog-doradca: Psycholog-doradca przechodzi podobne szkolenia jak psychoterapeuta, ale dodatkowo musi posiadać stopień naukowy z psychologii.