Terapia poznawcza oparta na uważności jest zazwyczaj przeprowadzana w ramach indywidualnych sesji terapeutycznych, albo z większą częstotliwością w 8 tygodniowym kursie. W grupach poznaje się techniki medytacji i zarządzania myślami. Istnieje również element pracy domowej, który polega na medytacji i ćwiczeniu wyuczonych technik. Wiele osób odnotowuje zauważalną poprawę po około ośmiu tygodniach tego rodzaju terapii.