Obejmuje przedstawienie klientowi swoich interpretacji, aby mogli się z nim zgodzić lub nie, nie umożliwiając destrukcyjnych lub nieuczciwych zachowań klienta, oraz uczyć klienta, jak radzić sobie z jego problemami (takimi jak umiejętności radzenia sobie).

 

Praca naszych terapeutów polega na uświadomienie klienta, że postęp leczenia jest postępem a postępem pacjenta.