Według American Psychological Association (APA) psychoterapię można zdefiniować jako „wspólne leczenie… między osobą a psychologiem”, w którym psycholog stosuje „naukowo potwierdzone procedury, aby pomóc ludziom rozwinąć zdrowsze, bardziej skuteczne nawyki”. Aby uzyskać bardziej dogłębną dyskusję o tym, czym jest psychoterapia i jak się ją stosuje, zapoznaj się z tym plikiem PDF od Towarzystwa Psychiatrycznego Południowej Kalifornii.
Do naszych celów możemy zdefiniować psychoterapię jako leczenie psychologiczne dla różnych zaburzeń zdrowia psychicznego, które może, ale nie musi być prowadzone w połączeniu z leczeniem farmaceutycznym.