Czym to jest Coaching?

Coaching koncentruje się bezpośrednio na określeniu tego, co chcesz osiągnąć w teraźniejszości i przyszłości. Trenerzy pomagają zidentyfikować możliwe do osiągnięcia cele i ustalić zadania, które możesz wykonać, aby osiągnąć swoje cele. Trenerzy zwykle używają kombinacji pytań, diagramów i ćwiczeń, aby pomóc ci zrozumieć obszary problemowe i znaleźć sposoby ich przezwyciężenia. Jeśli masz silną motywację, a problemy, z którymi się stykasz, dotyczą problemów praktycznych, biznesowych lub zawodowych, coaching może być bardzo skuteczny.

Coaching jednak ma dość ograniczoną zdolność rozwiązywania głęboko zakorzenionych problemów. Coaching nie zwraca uwagi na wpływ naszej przeszłości (kwalifikacje coachingowe można uzyskać w ciągu 1-6 miesięcy), dlatego niektórzy trenerzy starają się zachęcić klientów do rozwiązania problemu poprzez aktywne strategie, które nie zawsze są skuteczne. Problem polega na tym, że gdy nie rozumiesz w pełni natury problematycznego nawyku, zwykle powielasz go, nawet jeśli nie chcesz. Tam, gdzie sam coaching może się nie udać, poradnictwo i psychoterapia mogą zapewnić dodatkową pomoc w zrozumieniu uporczywych problemów. Aby dowiedzieć się więcej na temat coachingu życiowego w KlearMinds, odwiedź naszą stronę Life Coaching.