Czym jest uważność?

Uważność oznacza celowe i świadome zwracanie uwagi na chwilę obecną, nie pozwalając, aby jej ocena wywierała negatywny wpływ. Zwiększa to naszą akceptację i świadomość obecnej rzeczywistości.