Czym jest Psychoterapia?

Psychoterapia jest rodzajem leczenia różnych zaburzeń psychicznych, stosowanym w psychologii od dziesięcioleci.
W tym artykule omówimy, czym jest psychoterapia i jak może ona przynieść korzyści osobom z różnymi zaburzeniami.
W tym artykule omówiono także niektóre sposoby, w jakie psychoterapeuci mogą ulepszyć własną praktykę w celu poprawy swoich klientów.