Zarówno poradnictwo, jak i psychoterapia są często nazywane terapiami ustnymi. Wynika to z faktu, że terapeuta zadaje szereg pytań, które pozwalają lepiej zrozumieć wyzwania, przed którymi stoisz, i odkryć skuteczniejsze sposoby radzenia sobie z nimi.

Istnieje kilka różnych rodzajów terapii ustnej. Niektóre z nich silnie koncentrują się na przeszłości i teraźniejszości, na przykład terapie psychodynamiczne, psychoanalityczne lub skoncentrowane na osobach. Podczas takich spotkań klient najczęściej rozmawia, a

terapeuta przedstawia mu streszczenia i / lub interpretacje, które pomagają budować świadomość. Zakłada się, że poprzez zmianę świadomości pojawia się poprawa. Niektóre osoby uważają, że takie podejścia poświęcają zbyt dużo czasu na pracy nad przeszłością i wolą bardziej skupiać się na przyszłości i wprowadzaniu nowych strategii życiowych, poniższe terapie zawierają więcej tego elementu.

Inne psychoterapie, takie jak Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, Gestalt, Analiza Transakcyjna (TA) lub Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) składają się z dodatkowych elementów proaktywnych i silniej koncentrują się na przyszłości, podobnie jak coaching. Tutaj korzysta się również z sugestii, ćwiczeń i eksperymentów. TA i CBT zawierają również element psychoedukacyjny, a w połączeniu z teorią rozwojową mogą zapewnić bardzo jasne zrozumienie, dlaczego czujesz się i zachowujesz w określony sposób. Uzbrojony w te informacje możesz skuteczniej radzić sobie z trudnymi uczuciami i aktywniej dążyć do osiągnięcia obecnych i przyszłych celów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat różnych metod leczenia, z których korzystamy, kliknij tutaj – Nasze terapie.