Wykazano, że psychoterapia wspomagana psilocybiną skutecznie redukuje symptomy stresu i lęku u pacjentów z rakiem (Belser i in., 2017). W tym badaniu psychoterapia wspomagana psilocybiną odnosiła się do długiej sesji psychoterapii, podczas której klientowi dozowano psilocybinę. W odmiennosci do większości psychoterapii, psychoterapia wspomagana psilocybiną podobno składałaby się tylko z jednej sesji, chociaż sesja ta może być częścią dłuższego, wielosesyjnego planu leczenia.